Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 icon

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1

Реклама:Скачати 70.93 Kb.
НазваДодаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1
Дата конвертації14.03.2013
Розмір70.93 Kb.
ТипДодаток
джерело


Додаток № 40

до рішення виконкому міської ради

від 08.12.2011р. №2990СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей

(процедура: 19-40.00)


1. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей розроблений на виконання Указу Президента України від 03.07.2009р. №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» та виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» та від 21.06.2010 року № 474 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї», беручи до уваги Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.07.2010 року № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї», Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї в м. Вінниці, затвердженої Рішенням Виконавчого Комітету Вінницької міської ради від 26.08.2010 року № 1863 «Про видачу посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» (надалі – адміністративна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає умови видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (далі – Посвідчень), а також включає алгоритм процесу надання адміністративної послуги та його опис (додатки 1,2 до Стандарту).

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу.

Департамент праці і соціального захисту населення міської ради.

Відділи соціального захисту населення.

1.4. Реквізити адміністративного органу: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна 50, тел.: 8(0432) 35-00-74, e-mail: gupszn@vmr.gov.ua, адреса веб-сторінки в Інтернет http://www.vmr.gov.ua

^ 2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

2.1. Одержувачем адміністративної послуги є діти та батьки багатодітних сімей, на яких поширюється Закон України «Про охорону дитинства»


^ 3. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) адміністративної послуги, та вимоги до заяви:

3.1. Первинне звернення:

- заява батька або матері про видачу посвідчень;

- копії свідоцтв про народження дітей (з пред’явленням оригіналів);;

- копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації (з пред’явленням оригіналу);

- довідка про склад сім’ї;

- фотокартки (батьків та дітей) розміром 30X40 міліметрів;

- довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання);

- при необхідності, документи, що свідчать про зміну у членів сім’ї: прізвища, ім’я, по батькові, тощо.

3.2. У разі втрати посвідчення:

- додатково батьками надається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації про втрату посвідчення.


^ 4. Місце та порядок подання запиту на одержання адміністративної послуги

4.1. Відділи соціального захисту населення Департаменту праці і соціального захисту населення міської ради в залежності від місця реєстрації отримувача послуги:

- відділ соціального захисту населення № 1 (Центр)

вул. І. Бевза, 36, тел. 61-84-06;

- відділ соціального захисту населення № 2 (Вишенька)

пр. Космонавтів, 30, тел. 51-13-61;

- відділ соціального захисту населення № 3 (Замостя)

вул. 50-річча Перемоги, 7, тел. 26-58-97;

- відділ соціального захисту населення №4 (Старе місто)

вул. Островського, 85, тел. 27-94-25.

4.2. Час подання запиту: згідно затвердженого графіку роботи відділів соціального захисту.

4.3. Черговість подання запиту: у години прийому згідно графіку роботи відділів.


^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

- подання в порядку, визначеному розділом 4 Стандарту, до адміністративного органу повного пакета документів, визначених розділом 3 Стандарту;

5.1.2. Послідовність дій адміністративного органу.

- перевірка пакету документів, поданого заявником;

- видача посвідчення державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей.


^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Видача посвідчення здійснюється в період протягом одного місяця після подання заявником документів.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

- подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;


8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

- Отримання посвідчення державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей.


^ 9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей надається безкоштовно.


^ 10. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

На веб-сайті Вінницької міської ради на сторінках Департаменту праці і соціального захисту населення розміщуються перелік документів необхідних для отримання відповідного посвідчення.


^ 11. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Через відділ звернень апарату міської ради та її виконкому відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Через звернення до міського голови, керівника Департаменту за допомогою засобів Інтернет електронною поштою або із застосування інформаційних терміналів Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс».


^ 12. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом 4 Стандарту.


^ 13. Нормативно - правові акти, які регулюють порядок надання адміністративної послуги:

- Закон України ««Про охорону дитинства».

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 року № 474 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

- Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.07.2010 року № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

- Рішення Виконавчого Комітету Вінницької міської ради від 26.08.2010 року № 1863 «Про видачу посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»


Додаток 2

до Стандарту адміністративної послуги з видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімейОпис

алгоритму процесів надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей

(процес 19-40.00)


1. Адміністративна послуга надається відділами соціального захисту населення Департаменту праці і соціального захисту населення міської ради.

2. Стягнення плати за надання адміністративної послуги не передбачено.

3. Для одержання адміністративної послуги громадянин звертається до відділу соціального захисту населення (19-40.01).

4. У разі необхідності працівник відділу соціального захисту населення (далі - Виконавець) надає консультацію з даного питання заявнику (19-40.01.01).

5. Заявник подає Виконавцю повний перелік документів визначений у розділі 3 Стандарту для видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (19-40.02).

6. Після прийняття повного пакету документів здійснюється їх розгляд та приймається відповідного рішення (19-40.03).

7. У разі прийняття позитивного рішення здійснюється видача відповідного посвідчення (19-40.04)

8. Якщо в результаті розгляду документів є законні підстави для прийняття негативного рішення стосовно видачі посвідчення, Виконавець відмовляє у його наданні з обґрунтуванням причини відмови (19-40.05).


Керуючий справами виконкому С. Чорнолуцький

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №3 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги з прийняття документів І видачі посвідчень та вкладок до них громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (процедура: 19-03. 00)
Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 04. 02. 1997р. №135 «Про перевірку правильності видачі посвідчень...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №38 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі направлення на оцрсрді «Промінь» дітям-інвалідам (процедура: 19-38. 00) 1
Міністерства соціальної політики України від 15. 03. 2007р. №104 «Про порядок організації, обліку та звітності з надання інвалідам...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №41 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі талонів на отримання пільгових проїзних документів окремим категоріям громадян, які відповідно до законів України мають право пільгового проїзду (процедура: 19-41.
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови кабінету Міністрів України від 12. 05. 1994...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconРішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень (тимчасових посвідчень), вкладок до них ветеранам війни, «Ветеран праці»
Кабінету Міністрів України від 29. 07. 1994р. №521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці»», постанови...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №44 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (процедура: 19-44. 00) 1
Кабінету Міністрів України від 04. 03. 2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconРішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт
Вінницької міської ради №1780 від 29. 02. 2008 року «Про надання пільг безплатного проїзду батькам багатодітних сімей міста в міському...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №11 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги з надання довідки про розмір виплати державної соціальної допомоги (процедура: 19-11. 00) 1
Цей Стандарт визначає умови надання довідки про розмір виплати державної соціальної допомоги, а також включає алгоритм процесів надання...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №10 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги надання довідки про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги за рахунок коштів міського бюджету (процедура: 19-10. 00) 1
Виконавчого Комітету Вінницької міської ради 12 сесії 21 скликання від 15. 10. 1993 року «Про надання пільг по оплаті за комунальні...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №22 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги з призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (процедура: 19-22. 00) 1
України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України №№226/293/169 від 31. 05. 2002р. №№466/6754 «Про затвердження...

Додаток №40 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги щодо видачі посвідчень державного зразка дітям та батькам багатодітних сімей (процедура: 19-40. 00) 1 iconДодаток №4 до рішення виконкому міської ради від 08. 12. 2011р. №2990 стандарт надання адміністративної послуги з призначення мешканцям міста Вінниці матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету (процедура: 19-04. 00) 1
«Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям міста Вінниці», Рішення виконкому міської ради від...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©glav.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи